0515 – 418 100
Rietdekkerstraat 2, Sneek

Kwaliteit

VCA
MVO
Erkend leerbedrijf
HACCP

HACCP

Zeker in de foodsector staat HACCP centraal! Voor Van Dijk en De Boer is het dus van groot belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de eisen die worden gesteld binnen deze sector met betrekking tot de voedselveiligheid.
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

Disclaimer © Copyright 2020